Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Βυζαντινή Σικελία: Σπήλαιο των εν Σεβαστεία Σαράντα Αγίων Μαρτύρων - Συρακούσες


Το σπήλαιο των εν Σεβαστεία Σαράντα Αγίων Μαρτύρων στις Συρακούσες (ORATORIO DEI QUARANTA MARTIRI) διασώζει βυζαντινές αγιογραφίες του 13ου αιώνα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: